our course

3800

THB. / Person

Tour Leader 2 คอร์สสำหรับคนที่ตั้งใจจะเป็นหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ

Tour Leader 2 เป็นคอร์สต่อจาก Tour Leader 1 เหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าอยากจะเป็นหัวหน้าทัวร์ เพราะเนื้อหาจะลงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการพาทัวร์ในทุกๆขึ้นตอน และเมื่อคุณได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทัวร์แล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้าง (ต่างจากคอร์ส TL1 ที่เนื้อหาเน้นทักษะพื้นฐาน และการนำเสนอตัวเองเพื่อให้ได้งานก่อน) นอกจากนี้คอร์สนี้ยังจะพูดถึงการเข้าใจพฤติกรรมลูกทัวร์ และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย ลักษณะการเรียนจะเน้นกิจกรรม และมีการบ้านให้ฝึกจริง รับรองว่าได้ทั้งสาระ แง้คิด และความสนุกสนานอย่างแน่นอน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • บุคคลทั่วไปที่ตั้งใจอยากจะเป็นหัวหน้าทัวร์ (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
  • หัวหน้าทัวร์ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานพาทัวร์ยุโรป

รายละเอียด:

  • วันที่เรียน: วันเสาร์ 4, 18 และ 25 พฤจิกายน 2017
  • เวลาเรียน: 09.00-13.15 (มีพัก 15 นาที)
  • เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง รวม 12 ชั่วโมง
  • มีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
  • สถานที่เรียน บริษัทบีไลน์ทัวร์
  • คอร์สรับนักเรียนจำนวน 20 ท่าน

กรอกใบสมัครhttps://goo.gl/forms/abHMpzLunwvtjhhh1

Register