our course

2800

THB. / Person

Tour Leader 1 คอร์สเริ่มต้นสำหรับคนรักการเดินทาง และสนใจงานหัวหน้าทัวร์

Tour Leader 1 เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มเป็นหัวหน้าทัวร์ แต่ยังมีคำถามค้างคาใจอยู่มากมาย ว่าอาชีพหัวหน้าทัวร์นั้น จริงๆแล้วเป็นอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และจะเริ่มเป็นหัวหน้าทัวร์ได้อย่างไร คอร์สนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยทั้งหมดของคุณ และช่วยปรับพื้นฐาน เรื่องการเตรียมข้อมูล การสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ และน่าจดจำ ร่วมถึงเทคนิคการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้าทัวร์ พร้อมกับแนวทางการเตรียม Portfolio เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการสมัครงานด้วยความมั่นใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • บุคคลทั่วไปที่ตั้งใจอยากจะเป็นหัวหน้าทัวร์ (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
  • หัวหน้าทัวร์ที่อยากจะปรับปรุงภาพลักษณ์ตนเอง เพื่อสมัครงานบริษัทที่ Premium มากขึ้น

รายละเอียด: 

  • วันที่เรียน: วันเสาร์ 16, 23 กันยายน และ 14, 28 ตุลาคม 2017
  • เวลาเรียน: 09.00-13.00
  • เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 16 ชั่วโมง
  • มี One-on-one Session ส่วนตัว 15 นาที กับอาจารย์
  • มีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
  • สถานที่เรียน บริษัทบีไลน์ทัวร์
  • คอร์สรับนักเรียนจำนวน 20 ท่าน

กรอกใบสมัคร: https://goo.gl/forms/abHMpzLunwvtjhhh1

Register